راننده اتوبوس آخر شب همه را پیاده کرده و به سوی پایانه برای توقف حرکت می‌کند غافل از زن و شوهری که در اتوبوس جامانده‌اند. واکنش راننده و ترس هنگام دیدن آنها را همراه با صدا ببینید و بشنوید.

اتوبوس
فرادرس