همه ساله اتوبوس ها و مینی بوس ها با تولید دود از اگزوزشان باعث آلوده شدن وحشتناک هوا می شوند . این اتوبوس برخلاف تمامی هم نوعانش هوا را سالم و تمیز می کند.

اتوبوس
فرادرس