دعوای عجیب و شدید بین راننده اتوبوس و دو تن از مسافران باعث پرت شدن اتوبوس به داخل رودخانه شد.

رانندهاتوبوس
فرادرس