انیمیشن زیبا و تماشایی پرویز و پونه این قسمت موضوعش نوستالژی وحشت است.

پرویز و پونه