خبرفوری: فیلمی از لحظه سقوط تابلو تبلیغاتی را ببینید. این حادثه خوشبختانه خسارت جانی نداشته است.