شهید حاج قاسم سلیمانی: نگین انگشتر من از شیشه‌های حرم حضرت امام رضاست که از انفجار [۳۰خرداد۷۳] به‌جای مانده...

انتشار به مناسبت شهادت زائران حرم رضوی به دست ایادی آمریکا در عاشورای سال ۱۳۷۳

سردار سلیمانی