«سید ابراهیم رئیسی» رئیس جمهور گفت: شهید بزرگوار حاج قاسم سلیمانی هر کجا قرار می گرفت به دنبال حل مسئله بود. رئیسی در ادامه از درخواست حاج قاسم در زمان حیات از ایشان پرده برداشت. منبع: شبکه خبر