محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه کشورمان، پس از ورود به عراق با حضور در محل شهادت سردار سلیمانی در خارج از فرودگاه بغداد، به ادای احترام به سرداران مقاومت شهیدان سردار سلیمانی و ابومهدی مهندس مبادرت کرد.