سوال دختر سردار شهید سپهبد قاسم سلیمانی از رئیس جمهور: انتقام پدرم را چه زمانی می‌گیرید؟

دختر داغدار سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی در ملاقات با حسن روحانی با چشمانی اشکبار گفت: انتقام پدرم را کی می گیرید و رئیس جمهور پاسخ داد همه با هم انتقامش را می گیریم.