مبارزه مسخره و شکست و فرار سجاد غریبی (هالک ایرانی) از گوریل قزاق .

«امشب» بلاخره سجاد غریبی ملقب به هالک ایرانی مـ‌بارزه کرد ! با حریف قزاقستانی که به گوریل قزاق معروف است «این مبارزه سه دقیقه زمان برد» و سجاد غریبی به طرز عجیبی ناک اوت شد

هیاهو برای هیچ! هالک مجازی سجاد غریبی از تایتان ، جومانوف آلمات باخیتوویچ قزاقستانی شکست خورد!  جالب اینجاس سجاد غریبی 140 کیلو بود و قزاق 93 کیلو

سجاد غریبی