سجاد غریبی و مارتین فورد

سجاد غریبی ملقب به هالک ایرانی که با کری خوانی های مجازی مبارزه با مارتین فورد در ۱۳ فروردین ۱۴۰۱ را ست کرده است در پیش نمایش این فایت به طرز عجیبی ضعف نشان داد. فیلم های منتشر شده از پیش نمایش مبارزه سجاد غریبی و مارتین فورد نشان می دهد تصاویری که به اصطلاح هالک ایرانی در شبکه های اجتماعی از جمله اینستاگرام منتشر می کند فتوشاپ بوده و خبری از قد ۲ متری و وزن ۱۸۰ کیلوگرمی نیست!

در یکی از ویدیوهای وایرال شده در اینستاگرام، غریبی با یک ضربه مارتین فورد انگلیسی چند متر به عقب پرتابب می شود که همین فیلم واکنش های طنز فراوانی در فضای مجازی به دنبال داشته است.