واکنش بسیار جالب سردار سلیمانی به سوال عجیب یکی از مدافعان حرم

سردار سلیمانی