واکنش سردار سلیمانی به پخش بنرهایش در سطح شهر

سردار سلیمانی