سردار سلیمانی در پشت صحنه ی فیلم ایرانی آن 23 نفر با موضوع دفاع مقدس حضور پیدا کرد

سردار سلیمانی