زینب سلیمانی – فرزند شهید سردار سلیمانی: ترامپ قمار باز، تدبیر شیطانی تو در تفرقه و جدایی بین ایران و عراق موجب پیوند تاریخی دو ملت شد.