کوبیده همه چی تموم داریم بدون جوش شیرین حرفه ای در حد رستوران

مواد لازم:

قلوه گاه گوسفندی ممتاز( گوشتش بیشتر از چربیش باشه) ۱ کیلو و ۴۰۰ گرم

گوشت قرمز (گردن گوساله، سردست گوساله، توپوز سرخ، خورده گوشت تو یخچال)۶۰۰ گرم 

پیاز درسته آبگیری نشده ۲ کیلو

نمک به ازای هر کیلو گوشت بین ۱۰ تا ۱۲ گرم

فلفل سیاه و قرمز به صورت دلخواه جمعا ۶ گرم

مجیدفوداستایل