دیرین دیرین طنز انیمیشنی بسیار جالب با شخصیت های کارتونی خنده دار ، این قسمت غربالیدن نام دارد.

دیرین دیرین