جزئیات بیشتر درباره انفجار مهیب در روستای اردیب اصفهان

انفجار