در پی این طوفان در ایتالیا دو کشته برجای مانده و خسارات مالی بسیار زیادی به این کشور وارد شده است.

طوفان