در پی این طوفان برق ، آب و گاز این منطقه قطع شد و خسارت های مالی و جانی بسیاری را به مردم منطقه وارد کرد.

طوفان