ویدئویی در شبکه‌هلای مجازی دست به دست می‌شود که نشانگر قبرستانی لاکچری است و در آن، قبرهای میلیاردی وجود دارد که شارژهای میلیونی ماهیانه میشوند!