عاقبت تلخ پسری که بیش از ۶۰ بار خواستگاری رفت! دکتر پیرمرادی، روان‌شناس در برنامه زنده، قصه ۶۲بار خواستگاری رفتنِ یک پسر برای پیداکردنِ زیباترین دختر را روایت کرد. او گفت: آرمانگراییِ بیمارگونه کار را به جایی رساند که حتی بعد از ازدواج با شصت‌ودومین دختر، بعد از ۶ماه، به رنگِ دندان همسرش هم گیر می‌داد و در نهایت به دلیل افسردگی شدید، با داشتنِ یک فرزند، اقدامی تلخ کرد