یک کودک دوچرخه سوار به داخل کانال فاضلاب سقوط کرد و فیلمی از لحظه سقوط منتشر شده است در ادامه مشاهده کنید

سقوط