شوره سر از شایع ترین مشکلات پوستی در جهان است که در نتیجه پوسته پوسته شدن، پوست کف سر رخ میدهد.این مشکل پوستی معمولا خیلی حاد و جدی نمی باشد، ولی برای اکثر مردم به دلیل این که شوره های ریخته شده روی لباس شان به وضوح دیده میشوند، میتواند باعث شرم و ناراحتی شان شود.ویدیویی در خصوص چگونگی شکل گیری این پدیده ببینید.

فرادرس