سوپ گشنیز ، سوپی بسیار متفاوت و عالی است که مادران می توانند از آن برای برطرف کردن کم خونی استفاده کنند

سوپ