کوبیده مرغ هم مثل کوبیده گوشت یک‌ سری فنون داره که تو این ویدیو میتونین ببینیدش

فرادرس