یک متخصص آشپزی در استرالیا با نشان دادن روشی که یک پیاز را ظرف مدت ۳۰ ثانیه خرد می‌کند مدعی شد که اینگونه دیگر اشک نمی‌ریزید. حالا شما تست کنید ببینید واقعیه