یک خلبان خوش شانس هندی از حادثه‌ای مرگبار که می‌توانست منجر مرگش شود جان سالم بدر برد. این خلبان که هویتش مشخص نشده در مقابل یک فروند هلی‌کوپتر ایستاده بود که با حرکت ناگهانی بال آن چیزی نمانده بود سرش از تنش جدا شود. این در حالی بود که در صورت سرعت بیشتر بال هلی‌کوپتر و برخورد آن با سر این خلبان می‌توانست یک تراژدی رخ دهد.

حادثه