سفر در جاده‌های کوهستانی خطراتی دارد که ممکن است خاطره تلخی را به جای بگذارد. اخیرا در یکی از جاده‌های کوهستانی در استان یوننان چین صحنه‌ای وحشتناک از ریزش کوه روی یک خودرو فیلمبرداری شد. این صحنه هولناک توسط دوربین جلوی خودرویی که در پشت سر قرار داشت، ضبط شد.

حادثه
فرادرس