یک راننده با اقدام به موقع خود جان دختر جوان را نجات داد. دختر جوان که در حال فرار از دست سه سگ بزرگ و حشی بود با اقدام به موقع یک راننده که باعث ترساندن سگ‌ها شد نجات پیدا کرد.

حادثه
فرادرس