بی‌توجهی راننده خودروی سواری به پیچ جاده در یکی از بزرگراه‌های چین، به سقوط خودرو به پرتگاه ۸۰ متری منجر شد.خودروی مذکور دو سرنشین داشت که هر دو زنده ماندند اما به شدت مجروح شدند.

حادثه