ورود ناگهانی یک گراز وحشی به فروشگاهی در منطقه هیژیان واقع در استان هیلونگ جیانگ چین موجب وحشت کارمندان و مشتریان فروشگاه شد. در حالی که مشتریان در داخل فروشگاه سرگرم خرید بودند ناگهان این گراز وارد فروشگاه شد. ویدئویی که توسط دوربین‌های مداربسته تهیه شده است، لحظه ورود این حیوان را نشان می‌دهد. در این ویدئو مشاهده می‌شود که این گراز ۱۴۰ کیلوگرمی پس از ورود به داخل فروشگاه ابتدا با دیوار شیشه‌ای برخورد می‌کند، سپس وارد سالن فروشگاه شده و موجب فرار مشتریان و کارمندان می‌شود. سرانجام پس از دقایقی کارمندان با پلیس تماس گرفتند و از پلیس برای خارج کردن این حیوان وحشی کمک خواستند. مأموران پلیس با حضور در فروشگاه با شلیک گلوله این حیوان را از پا درآوردند. در ویدئوی منتشر شده کارمندان فروشگاه به همراه مأموران پلیس در حال خارج کردن لاشه گراز دیده می‌شوند.

حادثه