یک دختر ۲۲ ساله با ساطور در اداره پلیس شهر سالیناس در ایالت کالیفرنیای آمریکا اقدام به گروگان گیری کرد. ماموران پلیس با شوکرهای برقی این دختر را بازداشت کردند.

حادثه