فیلمی جالب در شبکه‌های اجتماعی دست به دست می‌شود که در آن یک موتور سوار در پاکستان، گاوی را روی موتور، همراه خود سوار کرده و در این موقعیت عجیب می‌راند.