یک آهو در جنگل چاندای هند حین آب خوردن توسط یک مار پیتون شکار شد. جنگل چاندا در ایالت مهاراشترا قرار دارد.