میدونستین بعضی از حیوانات اینطوری بچه های خودشون رو علامت گذاری میکنند؟

چون بوی بچه رو نمیتونن به خاطر بسپارن ولی بوی خودشون رو فراموش نمیکنن

فرادرس