پست اینستاگرامی امیر عابدزاده از لحظه بوسیدن دست های پدر در انتهای دیدار ایران و عراق

امیر عابدزاده با انتشار ویدئویی نوشت: به عشق خودت