یه سگ آبی که داره با دقت یه درخت رو قطع می‌کنه تا باهاش سد درست کنه