سکانس جالبی از سریال نوستالژِی و پر طرفدار روزی روزگاری ، مکالمه بین مرادبیک و حسام بیک