این تصاویر که با استفاده از کامپیوتر زوم و بررسی شده نشان می‌دهد گلی که علیرضا بیرانوند دریافت کرد مردود بود.