برنامه ی طنز و فوق العاده خنده دار دیش و میش که هفتگی است.

طنز
فرادرس