سلام امروز پنجم فروردين سال١٤٠٢هجرى خورشيدى ست، موقع تحويل سال ما مشغول عكس و فيلم گرفتن بوديم كه يهو سال تحويل شد
بعدش به همه آرزوهايى كه دلم مى خواست قشنگ بشينم سرسفره و دونه دونه براى خدا بگم فكر كردم راستش اولش ناراحت بودم كه چرا حواسم پرت عكس شد و اون لحظه باتمركز به آرزوهام فكر نكردم اما بعدش به خودم گفتم: صبا خانوم
مهم تر از آرزو كردن، تلاش براى رسيدن به اونهاست
امسالم يه سرى اهداف و برنامه دارم كه شديدأ وابسته به تلاش و تمركز خودم هست پس از خدا مى خوام كمكم كنه كه به همه شون برسم
راستى برام بگو امسال، دوست دارى به چى برسى رفيق؟!
عكسا چندتاست ورق بزنين
از مانى جانم ممنونم براى عكسام
 

فرادرس