به سخره گرفتن حال و روز این‌روزهای بایدن در شبکه سعودی ام‌بی‌سی

فرادرس