همشهری آنلاین: برخورد جالب شهید حاج قاسم سلیمانی با یک خانم بد حجاب در هواپیما قابل مشاهده است. شهید حاج قاسم سلیمانی در هواپیما هنگام مواجهه با یک خانم کم حجاب برخورد جالبی با این خانم داشت که موجب تعجب مسافرین هواپیما شد.

فرادرس