تغییر صدای پسرنوجوان مورد توجه بسیاری از مردم قرار گرفت. در فصل قبلی عصر جدید نیز کودکی به نام «پارسا خائف» موفق شد به مرحله فینال عصر جدید راه یابد. مجید معظمی چند ماه پیش در دومین اجرای قسمت دوازدهم مرحله مقدماتی عصر جدید روی صحنه رفت و ۴ رای سفید داوران را از آن خود کرده بود. مجید معظمی که در دی ماه امسال، ۱۴ سال می شود،

فرادرس