درگذشت مردی که از حمام گریزان بود

"عمو حاجی" مرد تنومند و کهنسالی که بیش از نیم قرن از رعایت کردن بهداشت و استحمام گریزان بود،

در ۹۴سالگی در روستای دژگاه از توابع بخش دهرم شهرستان فراشبند فارس درگذشت.

او بر این باور بود که حمام رفتن و تمیزی، بدنش را از سلامتی دور می‌کند.

مردم منطقه احترام خاصی برای او قائل بودند و رعایت حالش را می‌کردند.

عمو حاجی همیشه از حمام و آب دوری می‌کرد به‌ طوری که چند سال پیش وقتی جوانان روستا سعی کرده بودند برای او حمامی فراهم کنند؛فرار کرده بود.

/ایرنا

فرادرس