شب گذشته در حسینیه بزرگ زواره و در هنگام اجرای مجلس تعزیه شهادت حضرت قاسم(ع)، ذاکرالحسین آقای حجت الله امیریان از تعزیه خوان های اهل محله جاوان کهندژ اصفهان درهنگام اجرای مراسم تعزیه دچار عارضه ایست قلبی شد.