شب گذشته در حسینیه بزرگ زواره و در هنگام اجرای مجلس تعزیه شهادت حضرت قاسم(ع)، ذاکرالحسین آقای حجت الله امیریان از تعزیه خوان های اهل محله جاوان کهندژ اصفهان درهنگام اجرای مراسم تعزیه دچار عارضه ایست قلبی شد.

فرادرس