بانو مجدی با هشتادو دوسال سن یکی از قدیمی ترین شناگران در دزفول است که علاقه زیادی به شنا دارد ماشالله به این بانوی شجاع