هنر ام‌روز، در تصاویر منتشره از این مراسم، پریناز ایزدیار و هوتن شکیبا در کنار یکدیگر مشاهده می شوند و بنظر می رسد لباس هایشان را هم ست کرده اند.
پریناز ایزدیار عکس زیر را از مراسم آیین سپاس از تهیه کنندگان منتشر کرده و کاربران در واکنش نوشته اند که او با این تصاویر ازدواجش با هوتن شکیبا را رسمی کرده است.
فیلم حضور پریناز ایزدیار و همسرش (بر اساس شایعات فضای مجازی) هوتن شکیبا را در دومین آیین سپاس از تهیه کنندگان که در اینستاگرام منتشر شده است را تماشا کنید.