توضیحات کامل وزیر کار برای کسانی که یارانه دریافت نمی‌کنند و قصد پیگیری دریافت یارانه را دارند